UPUTSTVO ZA ODRŽAVANJE AKVARIJUMA ZA JASTOGE I ŠKOLJKE

Preporuka je da se jednom godišnje uradi veliki servis sa proverom ispravnosti delova sistema jer je najnezgodnije da neki deo opreme zataji u sred sezone.

Akvarijum nikada ne sme biti na suncu jer će se praviti velika količina algi a rashladni sistem neće moći da postigne potrebnu temperaturu 15-17 stepeni jer fabrički nije predvidjen da radi na suncu. Kada akvarium postavite i nivelišete na poziciji na kojoj će biti, napunite ga vodom iz mora do vrha pa kada se prelije voda u filter, sipajte vodu do maksimalnog nivoa obeleženog na prednjoj stranici filtera(min i max). Sve delove ukljucite u struju j pustite u rad. Akvarijum mora da radi minimalno 21 dan pre ubacivanja prvih organizama ( rakova i školjki) koji moraju biti u dobroj kondiciji i živi( živahni). Više puta dnevno a obavezno ujutru i uveče treba proveriti sve životinje jesu li zdrave i ima li uginulih školjki(obično se otvore same kada uginu). Jastoge treba odvojiti od karla jer se medjusobno ubijaju, a školjke treba da budu odvojene od rakova. U deo sa školjkama nikako nemojte ubacivati mušlje jer ih je jako teško proveriti da li su žive. Akvarijum je predvidjen da održava u životu žive organizme a ne da se drže u njemu mrtvi jer kada morski organizam ugine vrlo brzo predstavlja otrov za akvarijum i za druge životinje. Nijedan akvarijum nije sposoban da preradi mrtve zivotinje vec samo da odrzava u zivotu zdrave ubacene zivotinje.

Obavezno je jednom mesecno a poželjno i jednom u 15 dana, (u zavisnosti od prometa životinja i eventualnih uginuća) promeniti 30%vode(nikada celu) , s tim da voda koja se ubacije treba da bude iz mora bez masnoća i što čistija. Pranje filtera ide dva puta godišnje iskljucivo u vodi iz akvarijuma ili vodi iz mora.

Pošto iz akvarijuma isparava voda a so ostaje u sistemu, to će se manifestovati tako śto će voda u filteru doći do minimalnog nivoa obeleženog na filteru kao “min”, ili će u akvarijum poćeti da ulazi vazduh u vidu sitnih mehurića koje pumpa gura jer nema vode u sistemu. Istog trenutka odozgo u akvarijum treba usuti 20 litara obične vode iz vodovoda a nikako iz mora. Ukoliko ubacijete vodu iz mora na taj način ćete povećati koncentraciju soli u akvarijumu do koncentracije mrtvog mora u kome ne može ništa da živi.

Ovo uputstvo shvatite ozbiljno jer nepridržavanje gotovo uvek dovodi do uginuća i kvarova.

 

Branislav Jakovljević

AQUARIA NATURA DESIGN

063654784​